2018 Overdracht Wachtruimte VUMC Verslag

Stichting Helden van de Zorg heeft een wachtruimte bij het VUMC gerenoveerd.

Helden van de zorg

Helden-van-de-zorg-removebg-preview

Na afstemming met de directie en in nauw overleg met de polikliniek Kind/Vrouw van het VUMC is een renovatie/aanpassing uitgevoerd door Stichting Helden van de Zorg.

Er is op deze polikliniek een wachtruimte welke onder te verdelen is in 3 gedeeltes nl. kinderhoek, wachtruimte receptie en leeshoek. De huidige invulling was zeer gedateerd en geeft geen enkele afleiding c.q. comfort aan kind en ouder terwijl zij moeten wachten op verdere behandeling of uitslag. Stichting Helden van de Zorg achtte het, samen met het behandelend personeel, juist van groot belang dat er gedurende deze toch al zeer spanningsvolle periode voldoende afleiding en comfort wordt geboden om daarmee het wachtproces te veraangenamen. Alle drie gedeeltes werden opnieuw ingericht waarbij het thema Amsterdam en huiselijke gezelligheid als uitgangspunt zijn gehanteerd.

De realisatie werd door een belangrijke sponsor van de Stichting t.w. Finitouch Interieur B.V. gerealiseerd. Daarnaast stellen medewerkers van deze sponsor belangeloos tijd beschikbaar om de Stichting in haar aanpak te steunen. Wij zijn hen hier bijzonder erkentelijk voor.

Door het onthullen van een plaquette werd de ruimte overgedragen aan het VUMC door de Ambassadeur van de Stichting Helden van de Zorg, Prof. Dr. Erik Scherder. Tevens werd een plaquette overhandig aan Finitouch Interieur B.V. als dank voor hun bijdrage.

De foto’s geven een prachtige impressie weer van het werk van de Stichting Helden van de Zorg.

1529587118637