Hans Kraak

Voorzitter

“Grote waardering voor diegenen die zich dag en nacht inspannen voor het behandelen en verzorgen van medemensen. Zij mogen wel eens extra in de schijnwerpers.”

Rein van de Wal

Secretaris

Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk de steun en zorg van de medewerkers in ziekenhuizen en zorginstellingen is.

Met name door hun persoonlijke inzet en betrokkenheid geven ze naast medische zorg ook belangrijke mentale steun gedurende het zorgproces.

Daarom ondersteun ik van harte de doelstellingen van “Helden van de Zorg”.

Jan van Vliet

Penningmeester

“Wanneer je opgenomen moet worden in een ziekenhuis, dan vind je optimale zorg vanzelfsprekend.

Uit eigen ervaring weet ik dat de mensen die werkzaam zijn in de zorg heel betrokken zijn en alles doen om patiënten optimaal te verzorgen en te steunen. Zij zijn voor mij de ‘Helden van de Zorg’.

Met veel plezier en inzet steun ik dan ook het werk van onze stichting.”

Yolande Appelman

Algemeen Bestuurslid

”Als interventiecardioloog realiseer ik me dagelijks dat de Helden van de Zorg onmisbaar zijn en hoe zwaar hun taak is. Door me voor de stichting in te zetten wil ik mijn enorme waardering tonen voor de ‘Helden van de Zorg’.”

John Valster

Algemeen Bestuurslid

“De medewerkers in de zorg kunnen niet genoeg waardering krijgen, wat zij doen verdient alle respect. De stichting Helden van de Zorg probeert een steentje bij te dragen aan de waardering voor deze helden, ik steun dit initiatief dan ook van harte.”

Helenus Gratama

Algemeen Bestuurslid

‘Na zelf vele jaren met de laarzen in die modder te hebben gestaan, weet ik precies hoe hard en vol passie de echte Helden in de Zorg aan het werk zijn. Daarom draag ik nu graag mijn steentje bij om die Helden in het zonnetje te zetten.’